Park informatie

Park reglement
In dit reglement zijn al die zaken opgenomen die niet onder te brengen zijn in de statuten resp. het huishoudelijk reglement, maar die toch een wezenlijk onderdeel uitmaken van de regels en afspraken zoals deze binnen de tennisvereniging gelden.

Dit reglement zorgt er daardoor mede voor dat alle spelers en speelsters op evenredige wijze gebruik kunnen maken van de faciliteiten die hun door de tennisvereniging geboden worden. Daartoe is dit reglement in de volgende hoofdstukken onderverdeeld.
* Baantijd reserveren
* Baanonderhoud
* Gedragsregels
* Parkkaartenreglement
* Toegang tot dalurenruimte, het paviljoen en kleedruimtes

Aanvullende opmerkingen en wijzigingen op dit reglement zullen, wanneer deze zich voordoen, aan de leden bekend worden gemaakt via een mail / de nieuwsbrief.

Baantijd reserveren
Vanaf 1 februari 2024 moeten de tennis- en padelbanen digitaal afgehangen worden; dat kan via de Clubapp (van AllUnited) of via de site. 
In de download, onderaan deze pagina, staat de handleiding hoe digitaal af te hangen. 
Indien hierover vragen zijn, neem dan contact op met info@tvdekienehoef.nl

Tijdens bijzondere activiteiten kan door het bestuur een baancommissaris worden aangewezen. In overleg met alle betrokkenen (werkgroepen, trainers), zorgt deze voor een evenwichtige baanverdeling tussen training, toernooien, recreatietennis, interne-, districts- en landelijke competitie. Het baanschema is een dwingend voorschrift. Alleen in bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken door respectievelijk de baancommissaris zelf, het bestuur of de coördinator baanonderhoud.
* In de Clubapp (van AllUnited) kan je zien op welke baan en vanaf welk tijdstip de baan gereserveerd is.
* Op maandag t/m vrijdag mag de basisschool jeugd geen baantijd meer reserveren na 18.00 uur.
* Deelnemers van de competitie op zaterdag en zondag is het niet toegestaan om tijdens de competitie op deze dagen af te hangen.
* Hang altijd af ook al zijn alle banen vrij, dit in verband met statistieken.
* De lampen doe je aan via het scherm in de dalurenruimte. 

Baanonderhoud
Het eigenlijke onderhoud van de tennisbanen berust bij het bestuurslid Parkbeheer.
In het overzicht van de banen kun je zien welke baan, door welke omstandigheden dan ook, niet bespeeld mag worden.

Klachten over gebreken aan het park dienen direct aan het bestuurslid doorgegeven te worden zodat deze voor reparatie kan zorgen.

Gedragsregels
Voordat u het paviljoen betreedt moet u de schoenen vrij maken van zand. Men kan hiervoor gebruik maken van de borstels die bij de deuren geplaatst zijn.

In elk kleedlokaal staat een vuilnisemmer. Gebruik die ook.

Laat geen afval, en zeker geen kauwgom op de banen achter.

Het is verboden te roken in het gehele paviljoen en op het gehele park.

Laat geen waardevolle voorwerpen achter in de kleedlokalen. Het bestuur acht zich niet aansprakelijk voor verloren voorwerpen.

Door elk lid van de vereniging kan van de trainingsmuur gebruik gemaakt worden. In goed en sportief overleg is er voor iedereen de mogelijkheid om zich ‘warm te spelen’. 
 

Parkkaartenreglement
Ballen die vanaf de banen in de beplanting worden gespeeld moeten met zorg voor de beplanting worden teruggehaald. Geef jonge beplanting de kans om te groeien.

Er wordt van u gepaste tenniskleding verwacht. Er mag alleen met tennisschoenen op de banen worden gespeeld. De schoenen dienen zorgvuldig gereinigd te worden voordat u op het kunstgras komt.

Bij het zoeken naar tennisballen komt er onvermijdelijk zwart zand aan uw schoenen; zorg er echter voor dat dit niet op de banen komt.

Fietsen op het park is niet toegestaan. U kunt uw fiets stallen in de rekken.

Gebruik de verlichting alleen als het nodig is en schakel de verlichting uit als u als laatste de baan verlaat en verwacht dat er geen spelers meer na jou komen: Ga zuinig om met energie.

Houdt u aan de spelregels en wacht met "bal over" roepen tot het spel stil ligt.

Bestuursleden, baancommissarissen en coördinatoren baanonderhoud zijn gerechtigd corrigerend op te treden. Bij overtredingen, zoals fraude bij het afhangen en/of ontoelaatbaar gedrag op de banen, zijn bestuursleden bevoegd de spelerspas in te nemen. Wanneer dit junioren betreft zullen hun ouders hiervan door het bestuur in kennis gesteld worden.

Toegang tot dalurenruimte, het paviljoen en kleedruimtes
Toegang is alleen te verkrijgen via een persoonlijke code, die wekelijks wijzigt.
In de download staat ook de handleiding over de toegang.  

Downloads: