Wijziging / Afmelding

Wijziging gegevens
Wanneer je een wijziging van jouw gegevens in de ledenadministratie wilt doorgeven (denk aan een ander mailadres, woonadres, telefoonnummer), stuur dan een mail naar ledenadm@tvdekienehoef.nl.

Opzegging lidmaatschap 
Het lidmaatschap bij TPV de Kienehoef loopt van 1 april t/m 31 maart van het daaropvolgend jaar en wordt ieder jaar automatisch verlengd.
Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 31-12 van het lopende jaar te gebeuren (het lidmaatschap eindigt dan op 31 maart daaropvolgend).
Dit kan door een mail te sturen naar ledenadm@tvdekienehoef.nl.

LET OP in geval van training 
Als lid kun je training volgen, trainingen lopen van september t/m juli van het volgende jaar. 
Traint u of uw kind gedurende 37 weken (september t/m juli) dan worden de trainingskosten 2x per jaar, middels automatische incasso, geïncasseerd. 

Ingeval u of uw kind na juli niet meer gaat trainen, maar tot die tijd wel competitie speelt, dan dient u de contributie voor het gehele nieuwe jaar (april t/m maart) te betalen en aan de ledenadministratie door te geven dat het lidmaatschap per eind juli opgezegd wordt.

Ingeval u of uw kind na juli niet meer gaat trainen en geen competitie speelt, dient u voor 31 december van het betreffende jaar het lidmaatschap op te zeggen.
U of uw kind kan dan wel de training volgen, maar geen gebruik meer maken van de tennisbanen om vrij (privé) te tennissen. 
In alle gevallen moet u dit kenbaar maken bij de
trainers en bij de ledenadministratie.